osobni rekordi

kategorija

65m

50m

35m

IR900

IR1800

IR1800+F

IR300
18m

IR600
18m

IR900
18m

IR1200
18m

IR1200+F
18m

Željko Tijan

gospoda

282

291

294

850

1690

1783 (97)

300

598

894

1.194

1.293 (100)

Nova pravila u primjeni od 01.01.2017. za dvoranu na 18 metara >>>>>>>>

290

573

854

1.139

- (-)

<Povratak Sljedeća >

Željko Tijan u stavu za gađanje


Eto, napokon imam i ja 4 centra!!! (inače se gađa po 3 strelice u metu!)


Za vrijeme malo većeg odmora!!