osobni rekordi

kategorija

65m

50m

35m

IR900

IR1800

IR1800+F

Željko Duh

seniori

279

291

289

847

1690

1758

NOVA PRAVILA (OD 2017.) STARA PRAVILA (DO 2017.)

IR300
18m

IR600
18m

IR900
18m

IR1200
18m

IR1200+F
18m

IR300
18m

IR600
18m

IR600+F
18m
IR900
18m

IR1200
18m

IR1200+F
18m

277

541

818

1.009

- (-)

296

584

- (-) 883

1.165

1.257 (92)


Branka Pereglin i Željko Duh vratili su se sa svjetskog prvenstva na Tajvanu sa zlatnom i srebrnom medaljom - pojedinačno !

 

<Povratak


Hrvatska reprezentacija nakon europskog prvenstva u Portugalu 1997. godine gdje je Željko Duh osvojio ekipnu medalju.